Exposar productes a la Firagost, té premi!

Participa i guanya! Sortegem 3 vals de 150 € per gastar als Comerços de Valls

A fi d’estimular la participació de les persones agricultores a La Firagost i la presència de productes agrícoles característics al carrer de la Cort de la Fira, i amb el desig de fomentar i promoure a un nivell màxim el sector agrícola de la demarcació, durant La Firagost, la Comissió Organitzadora de La Firagost i Comerç de Valls, durem a terme la campanya: “Exposar producte a la Firagost, té premi!” on pots guanyar 150,00€ en vals de compra als establiments comercials associats a la Unió de Botiguers.

Bases de participació

 1. Podran participar en l’activitat “Exposar producte a la Firagost, té premi!” totes les persones que duguin a terme activitats agrícoles i cultivin/produeixin productes agrícoles singulars o característics. Els participants seran responsables davant de l’organització de la Firagost i davant de tercers, del compliment d’allò que s’ha establert en aquestes bases.

 2. Per participar en aquesta acció les persones interessades hauran d’haver produït o cultivat productes agrícoles que tinguin unes característiques singulars o especials i quant a imatge siguin atractius. També es podrà participar en aquesta acció exposant plantes, flors i arbres singulars i espectaculars que s’ubicaran en espais al llarg del carrer de la Cort.

 3. Requisits de les persones participants:
  a. Haver produït els mateixos productes agrícoles
  b. No poden participar que hagin comprat productes a tercers.

 4. Requisits dels productes a exposar:
  a. Productes agrícoles consumibles produïts per persones agricultores (fruites, verdures, hortalisses, llegums, conserves …)

  b. Productes amb una caracterització especial o únics: Productes que per les seves característiques siguin diferents:

  i. Dimensió
  ii. Volum
  iii. Imatge
  iv. Forma
  v. Pes
  vi. Colors
  vii. Forma de cultiu
  viii. Altres a valorar per l’organització

 5. La comissió organitzadora de la Firagost serà l’encarregada de decidir quins productes són adequats per a exposar durant la Firagost i quins no, a partir de la seva singularitat, imatge i espectacularitat.

 6. Els participants podran presentar tants productes agrícoles singulars com desitgin.

 7. Participant en aquesta campanya la persona participant autoritza la Cambra a difondre imatges i exposar els productes.

 8. La Cambra de Comerç de Valls i la Comissió organitzadora no es fan responsables dels possibles danys que puguin ocasionar-se als productes vinculats a la seva exposició. En cas de furt o pèrdua del producte a causa de l’aglomeració de persones que es preveuen, tampoc serà responsabilitat de la Comissió Organitzadora.

 9. Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la Cambra de Comerç de Valls per una de les següents vies de comunicació:
  a. Per correu electrònic a comunicacio@cambravalls.com
  b. Per telèfon al 977 600 909
  c. De forma presencial a les dependències de la Cambra de Comerç de Valls ubicades al Carrer Jacint Verdaguer, núm. 1, 2n pis de Valls.

 10. En el moment de fer la inscripció, s’haurà d’especificar:
  a. quins productes s’exposaran, la quantitat,
  b. el nom de la persona o empresa
  c. les dades de contacte
  d. la ubicació de la finca agrícola on s’han cultivat
  e. quant d’espai s’estima necessari per exposar els productes

 11. El termini per formalitzar les inscripcions és fins al divendres dia 19 de juliol de 2024

 12. Els productes s’hauran d’exposar a l’espai reservat al carrer de la Cort de Valls durant els dies de la Firagost. L’espai es podrà decorar de forma que obtinguin el millor efecte, disposició i bon gust publicitari vistos des de l’exterior, dins l’ambient característic de la Fira: l’impacte comercial; la qualitat artística; l’originalitat; la qualitat artesanal; el missatge; l’adequació a l’entorn.

 13. Els productes hauran d’estar exposats des del dimarts dia 6 d’agost a les 10:00 h fins al dimecres dia 7 d’agost a la finalització de l’actuació castellera.

 14. Els productes a exposar, s’hauran de portar a l’organització el dia 5 d’agost de 2024:
  a. A les dependències de la Cambra de Comerç de Valls en horari de 09:00 h a 18:00 h
  b. Al carrer de la Cort, a la ubicació on s’indiqui des de l’organització, a partir de les 22:00 h.

 15. Cada persona participant pot decidir, si la decoració de l’exposició la vol fer ella mateixa o cedeix els productes per tal que l’organització en faci l’exposició.

 16. Cada lot de productes anirà identificat amb el nom de la persona productora i la ubicació on s’ha cultivat. L’objectiu és donar visibilitat a les persones participant per destacar la seva tasca i la seva col·laboració amb La Firagost.

 17. Les persones participants rebran un certificat de participació i col·laboració a la Firagost i participaran en el sorteig de 3 premis valorats en 150,00 € cadascun en forma de vals de compra a establiments comercials i de serveis membres de la Unió de Botiguers de Valls.

 18. La Cambra de Comerç de Valls, farà divulgació dels productes exposats i persones participants, a través de les xarxes socials i figurant a la web www.cambravalls.com (la pàgina web de la Cambra és visitada per unes 20.000 persones l’any) i la de La Firagost www.firagost.cat. També al programa de la Firagost.

 

FUNCIONAMENT DEL SORTEIG

– Per poder participar al sorteig dels 3 premis de 150,00€ cadascun, la persona haurà d’entregar els productes a l’organització en el termini indicat a les bases.

– En el moment d’entrega dels productes, es rebrà una butlleta segellada per l’organització amb el nom de la persona i un número assignat.

– El dimecres dia 7 d’agost de 2024 a les 18:00h es farà el sorteig públic entre els participants a la plaça del Pati de Valls.

– L’organització contactarà amb els guanyadors per entregar-los els vals de compra i un llistat amb establiments comercials de la Unió de Botiguers de Valls on es poden gastar aquests xecs regal.

– Aquests, tindran validesa fins al 30 de novembre de 2024.

– Es donarà visibilitat a les persones guanyadores a través de les xarxes socials, pàgina web i mitjans de comunicació.

 

PREMIS

– Els 3 premis consistiran en vals de compra valorats en 150,00 € cadascun.

– Cada premi tindrà 7 vals de 20,00€ i un val de 10€

– Els vals no són indivisibles ni es poden fraccionar en valors inferiors.

Us animem a participar en aquesta iniciativa i fer-ne difusió entre el vostre entorn, clients, i proveïdors.

Adjunt us adjuntem la butlleta fer per la inscripció “Exposar producte a la Firagost, té premi!”

Per a qualsevol consulta dirigiu-vos al telèfon 977 60 09 09 o al correu electrònic comunicació@cambravalls.com