66a FIRAGOST – Valls

Fira-Exposició del Camp Català

La Comissió Organitzadora de la Firagost convoca Firagost’2020, la 66ª fira-Exposició del Camp Català, que amb limitacions i amb la normativa vigent en el moment de la fira, es celebrarà a Valls el dimarts i el dimecres dies 4 i 5 d’agost proper.

Es presentaran les exposicions de fruits i productes del camp, l’alimentació artesanal, la maquinaria agrícola i els vehicles…

Cal esperar que Firagost’2020 contribueixi a la divulgació, promoció i venda d’un ampli ventall de productes del camp i derivats, maquinaria agrícola i vehicles, i contribueixi a l’animació i lideratge de la ciutat i comarca en aquests moments molt necessari i que cal potenciar al màxim. Firagost’2020 pretén ésser una eina ben positiva per a l’Àrea de Valls i per a tots i cada un dels sectors i expositors presents a la fira.

Des d’ara, tothom és convidat a participar a Firagost’2020, els dies 4 i 5 d’agost.