Participa-hi

Informació per expositors

Àmbit de la Fira - Exposició

 • Fruits del camp
 • Plantes, flors i herboristeria
 • Jardineria i -horticultura
 • Productes envasats derivats del camp
 • Maquinària agrícola i ramadera
 • Productes per al camp (insecticides, fertilitzants, fungicides, etc.)
 • Altres productes i estris per a l’agricultura
 • Ramaderia
 • Ceràmica, terrissa, artesania i diversos
 • Sector automoció-vehicles
 • Sector destinat a expositors d’envasats, derivats i transformats de fruits secs
 • Productes ecològics

Dades de l'exposició

 • Estarà oberta des de les 10 del matí del dimarts fins a les 9 del vespre del dimecres.
 • L’espai concedit ha d’estar preparat una hora abans de l’obertura de la fira-exposició.
 • La preferència de lloc en la situació dels espais concedits és segons criteris i necessitats d’espai de la fira i de la organització.

Inscripció i reserva d'espai

Pre-inscripció
Es pot fer anticipadament i durant tot l’any mitjançant el formulari següent:


  Fa la reserva de: metres lineals. *
  Mides: ample x fons. *

  Inscripcions
  S’han de formalitzar mitjançant el Butlletí d’inscripció per correu dirigit a:

  CAMBRA DE COMERÇ I INDUSTRIA DE VALLS
  c/ Jacint Verdaguer, 1, 2n
  Apartat de correus, 95
  43800 VALLS (Alt Camp)
  Tel. 977 600 909
  Fax 977 606 456

   

  Termini per formalitzar les inscripcions
  30 de juny

   

  Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d’inscripció i condicions generals

  • La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la fotocòpia d’ingrés de la transferència bancària a favor de FIRAGOST-VALLS (amb el mateix nom que s’ha fet la inscripció)
  • Una setmana abans de la Fira se’ls indicarà el sector i el lloc assignats.
  • En cas de no poder acceptar la inscripció per manca d’espai o per un altre motiu, es retornarà l’import dipositat. La Firagost es reserva el dret d’admissió.
  • Si el sol·licitant no està d’acord amb el sector i lloc reservat per la organització, cal dir-ho abans del divendres abans de la Fira i es retornarà l’import íntegre mitjançant transferència bancària.
  • No s’admetran anul·lacions a partir d’una setmana abans de la Fira i l’espai assignat es reservarà fins a les 10 del matí del primer dia i a partir d’aquesta hora la organització podrà disposar-ne per cedir-lo a un altre expositor, i es perdrà el dret a devolució de l’import pagat.

   

  Preus

  • CONSULTAR-HO A LA CAMBRA DE COMERÇ – Tel. 977 600 909 – cambravalls.com